Deprem bölgesinde inşaatlara kredi ve hibe verilecek

Depremden etkilenen bölgelerde yeniden inşa kapsamında gerçek ve tüzel kişilere konut için 750 bin-1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL yapım kredisi, inşaat malzemesi nitelikli ve nakdi olmak üzere; konut için 750 bin TL, işyeri için de 400 bin TL hibe verilecek.

Olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesinin kabul edilmesine dair kanun kapsamında depremden etkilenen yerlerde gerçek ve tüzel kişilere hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL ve iş yeri için 400 bin TL olarak verilecek yapım kredisi 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. Hak sahipleri en fazla 3 bağımsız bölüm için kullanabilecek. Hibe yardımı 1 konut ve 1 işyeri için verilecek. Aynı bağımsız bölüm için hem kredi hem de hibe alınabilecek. Kredi kullanımında hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.

Bir hak sahibine sadece 1 konut için ve 1 işyeri için hibe verilebilecek. Hibe yardımı konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL olarak veya yapılacak inşaatın büyüklüğü, niteliği gibi unsurlar gözetilerek ayni olarak inşaat malzemesi verilmek suretiyle yapılacak. Hibenin yüzde 10’u peşin, kalanı subasman seviyesinde taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecek.

Bu kapsamda, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu veya harita hazırlanması ile benzer işler için hak sahiplerine bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilecek. Bu hibe kaleminin hepsi peşin olarak ödenecek.

Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olan ve bu kapsamda kredi ve konut yardımından yararlananlar bu karar çerçevesinde verilecek kredi ve hibeden yararlanamayacak.

Karara göre, inşaat halinde olan orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı sahiplerine de yapım kredisi sağlanacak. Ölen kimselerin hak sahipliği mirasçılarına geçecek. Hasarlı taşınmazı afetten sonra satış ve diğer yollarla devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi olarak kabul edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x